Praca w zespole różnorodnym, czy faktycznie przynosi korzyści?

Praca różnorodna to taka w której członkowie zespołu różnią się między sobą pod względem cech takich jak: płeć, wiek, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, doświadczenie zawodowe czy perspektywy życiowe. Ale to nie wszystko. Różnorodność w zespołach pracowniczych może obejmować także różne style pracy, podejścia do rozwiązywania problemów i same umiejętności.

Taki zespół może przynosić szereg korzyści, zarówno dla jego członków, jak i dla organizacji jako całości. Ale też ma swoje minusy. Przyjrzyjmy się wpierw korzyściom.

Jest to niewątpliwie większa kreatywność i innowacyjność zespołu. Im nas więcej i im bardziej się od siebie różnimy, tym generujemy ciekawsze i bardziej innowacyjne pomysły. Specjaliści podkreślają że zespoły różnorodne efektywniej rozwiązują problemy. To zapewne też zasługa szerszej perspektywy, rozmaitych poglądów i nietuzinkowych pomysłów. Z całą pewnością należy podkreślić otwartość osób tworzących taki mozaikowy team i zdecydowanie większą tolerancję na drugą osobę. Zdolności adaptacyjne idą mocno w parze z otwartością, zatem mówi się że członkowie zespołów różnorodnych szybciej przystosowują się do zmian i je akceptują. Takie postawy pomagają organizacji w przeprowadzeniu procesu zmiany. Elastyczność w podejściu do innych i do wykonywanych zadań przyczynia się niewątpliwie do większego zadowolenia członków zespołu, wiary we własną sprawczość, co buduje poczucie nie tylko własnej wartości, ale i ducha zespołu. Dodatkowo praca zespołowa, synergia, oraz relacje jakie tworzą pracownicy zespołów różnorodnych z pewnością tworzy je bardziej zwinnymi.

Czy zatem są jakieś minusy zespołów różnorodnych? O nich mówi się mniej. Gdyby jednak zapytać poszczególne osoby, które w takich zespołach pracują, wymieniłyby:

– drobne konflikty na tle kulturowym i światopoglądowym, zwłaszcza na pierwszym etapie pracy. Chodzi o zagrożenie stereotypami i przysłowiowe „ dotarcie się” . Zrozumienie że każdy może mieć swój i inny punkt widzenia, co w dużej mierze wynika z jego kultury i doświadczenia.

– w niektórych przypadkach szybkość pracy, czyli dłuższy czas pracy nad projektem lub rozwiązaniem problemu

-bariery komunikacyjne, zwłaszcza językowe. Nawet jeśli zespół posługuje się jednym językiem, najczęściej jest to angielski, to i tak jest on czasem rozumiany inaczej. Przykładowo inny wymiar znaczeniowy będzie miało dla Niemca i Włocha wyrażenie: np.: „niezwłocznie/ tak szybko jak to możliwe/ w krótkim czasie”

-ograniczenia czasowe zwłaszcza wtedy gdy zespół jest rozproszony i pracuje w różnych strefach czasowych.

Wszystkie te minusy, przy odrobinie dobrej woli mogą stać się korzyściami: poszerzają horyzonty, pomagają zdobywać nowe kompetencje. W zespole różnorodnym poznajemy nowe kultury, szlifujemy umiejętności językowe, uczymy się innego podejścia do problemu.

Współpraca w zespole różnorodnym zapobiega popełnieniu tzw. błędów poznawczych czyli określanych w psychologii heurystyk, do których wymienić warto egocentryzm atrybucyjny, czyli zdolność do przeceniania własnego wkładu w projekt, błąd konfirmacji, znany również jako efekt potwierdzenia – czyli błędy w poszukiwaniu i interpretacji informacji które służą sprawie i wiele innych.

Jednakże, aby maksymalizować korzyści z pracy w zespole różnorodnym, istotne jest skuteczne zarządzanie różnorodnością oraz stworzenie otoczenia, które promuje otwartość, szacunek i współpracę między różnymi członkami zespołu. Wprowadzenie programów szkoleniowych dotyczących świadomości różnic kulturowych i eliminacja wszelkich form dyskryminacji są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania zespołów różnorodnych.

Daje to możliwości do stworzenia na prawdę wybitnej i zwinnej organizacji, oraz szczęśliwych i spełnionych pracowników.

Kinga Kuberek- trener i praktyk biznesu. Coach specjalizująca się m.in. w komunikacji i budowaniu zespołów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *