Polacy otwarci na różnorodność w pracy

Otwartość na innych, budowanie różnorodności i inkluzywność to bez wątpienia niezwykleważne kwestie. Szczególnie biorąc pod uwagę nowe zjawiska na rynku pracy, takie jak m.in. walka o talenty, wzrastająca liczba pracujących w Polsce obcokrajowców czy zmiany demograficzne. Czy jesteśmy gotowi na pracę w różnorodnym środowisku?

W opinii ekspertów Polacy są otwarci, tolerancyjni i uważają, że w pracy znaczenie mają przede wszystkimi umiejętności. Aż 79 proc. badanych przez portal Pracuj.pl potwierdza, że pracowników oceniać należy wyłącznie ze względu na ich kompetencje i osiągnięcia. Duże zróżnicowanie pokoleniowe oraz indywidualizm wśród pracowników jest i będzie coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. Stąd pojęcie zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie coraz mocniej zyskuje na znaczeniu. To zjawisko szczególnie popularne w zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych, a w Polsce jest stosunkową nowością.

Różnorodność pracowników odzwierciedla różnorodność naszego społeczeństwa, klientów, konsumentów i świata, w którym żyjemy. Promujemy integrujące środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartej komunikacji i współpracy, w którym możemy się wiele od siebie nauczyć. Pracodawcy zatrudniający wiele pokoleń muszą być otwarci na zagadnienia inkluzywności, tworzenia równych szans na rozwój czy awans, bliskiej współpracy z pracownikami mającymi różne oczekiwania dotyczące elastyczności oraz równowagi między pracą a życiem prywatnym, bo to wzbogaca środowisko pracy – podkreśla Dorota Pałysiewicz, ekspert i dyrektor HR w firmie Brown-Forman Polska.

Jak wynika z badań Pracuj.pl stosunek do różnorodności w pracy zmienia się wraz z wiekiem i płcią. Kobiety wykazują znacznie dalej idącą tolerancję dla różnorodności. Ogółem, kwestie związane z różnorodnością wśród osób, z którymi regularnie współpracujemy, są dla nas całkowicie naturalne, a ponad 70 proc.  badanych wskazuje, że inna orientacja psychoseksualna współpracownika nie jest dla nich przeszkodą we wspólnej pracy. Podobnie wypowiadamy się na temat współpracowników o innych poglądach politycznych akceptacja na poziomie 73 proc.), a 77 proc.  nie widzi problemu w pracy z osobami o innej narodowości. Wyższe pozytywne wyniki w odpowiedziach na te pytania osiągają kobiety. Pod kątem wieku najwięcej pozytywnych wskazań notujemy u grupy najstarszej, czyli osób w wieku 55-65 lat.

Polski rynek pracy jest coraz bardziej różnorodny. Obecnie funkcjonują na nim cztery pokolenia, a każde z nich inaczej patrzy na kwestię kariery i w inny sposób podchodzi do osiągania swoich celów zawodowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że praca zdalna dała możliwość zatrudniania osób z dowolnego kraju. Biorąc to pod uwagę, bardzo cieszą tak pozytywne wskazania dotyczące akceptacji różnorodności. Na pewno takie postawy pozytywnie wpływają na atmosferę w pracy. Przekładają się też bezpośrednio na możliwość współpracy, efektywność i wspólną realizację celów – mówi komentuje wyniki badania Agnieszka Bieniak, dyrektorka HR w Pracuj.pl.

Jak podkreślają eksperci, starsi pracownicy to gwarancja wiedzy i bezcennego doświadczenia, natomiast młodzi zawsze wprowadzają nowe, świeże spojrzenie i pomysły, które pozwolą na działanie przedsiębiorstwa dostosowane do nowych czasów.

Pomimo pozytywnych zmian wynikających z badań, dane Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) wskazują, iż polska praktyka zarządzania różnorodnością, równością i inkluzją nadal raczkuje. Tylko 1/3 firm w Polsce podejmuje świadome działania zarządzania różnorodnością, a zaledwie kilka procent firm w Polsce ma wypracowany formalny dokument strategii DEI.

Przykład dają zagraniczne koncerny działające w Polsce. Tam różnorodność i inkluzywność są głęboko zakorzenione w wartościach firmy. – W ostatnich latach szczególnie ważna stała się troska o szybką adaptację do zmian, zdrowie psychiczne i umiejętności radzenia sobie z różnymi wyzwaniami stąd popularność różnorodnych rozwiązań dającym pracownikom empatyczne, bezpieczne środowisko do rozmowy oraz informacje i narzędzia w tym zakresie – uważa Dorota Pałysiewicz, reprezentująca Brown-Forman – amerykańską firmę, która podpisała Kartę Różnorodności, koordynowaną przez FOB, której celem jest zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *